LightWeb
LightWeb


LightWEB
Startside English

Bjørke gård    Selvplukk og gårdsbutikk    Arrangement, grupper    Overnatting, B&B    Selskap og møter    Bilder    Kontakt oss   

LightWeb
LightWeb

Bjørke gård

Tunet på Bjørke
Bjørke gård eies av Hans Bjella Bjørke.
Gården ligger nydelig til i Hole kommune på Ringerike, på en høyde med utsikt til "de sju blåner" Tyrifjorden og Steinsfjorden. Her driver vi skogbruk og jordbruk med korn, mais, grønnsaker og blomster og gårdsturisme.

Gårdens historie
Hovedbygningen sett sørfra ca. 1925. Legg merke til postskiltet på høyre hjørne.
Beliggenheten og størrelsen på gården viser at den er en av de eldste gårdene i distriktet. Gården ligger på en åsrygg med vidt utsyn. I tillegg er mye av jorda øst- og sørvendt i skrånende terreng, jorda blir derfor tidlig snøbar om våren og drenering var unødvendig, noe de første jordbrukerne var avhengige av.
Gården nevnes første gang i papirer fra 1348.I omlag 1790 ble Vestre Bjørke (her) delt i to, og det er årsaken til at det i dag ligger flere gårdstun tett på høyden.

Det lokale postkontoret holdt til på Bjørke i første halvdel av 1900-tallet og vi har funnet rester av gamle aviser som isolasjon i vegger og etasjeskiller i hovedhuset.

Knut Bjellas bestefar kjøpte gården som 20-åring i 1897, så gården har vært i samme slekt i vel 100 år

Dyrene på gården
Det er hester, sauer, høner og katter på gården. Dyrene går ute stort sett hele sommerhalvåret i nær tilknytning til gårdstunet og er vant til å følge med på det som skjer.

Hestene

Tunet på Bjørke

På Bjørke har vi Nordlandshester. Dette er en gammel norsk hesterase som ble brukt alt i vikingtiden. Interessen for denne hesterasen er økende, noe som har sin naturlige årsak i rasens anvendlighet. På Bjørke brukes hestene både til riding (herunder sprang), travkjøring og annen kjøring. Hestene har godt lynne, er nøysomme og svært gode brukshester både for voksne og barn.
Vi har to nordlandshester som heter Pan og Uro.

Sauene
Vi har sauer og lam som går i havna sammen med hestene hele sommeren. De er gode venner, men når det er ekstra mat å få er det nok hestene som er sjef.

Om vinteren er sauene inne og koser seg i et stort rom med masse god halm å ligge på. Hestene er inne om natten, men liker å komme ut om dagen.

Sauene er av rasen Gammelspæl. De har mange forskjellige farger og noen har horn. Det er en vennlig og nøysom rase.


Bryllupsfeiring på Bjørke Kos med lammeneHøner

 

Vi har 6 høner som legger fine brune og hvite egg.  De går ute i hønsegården og spiser mais, gress og hønefor hele sommeren.


LightWeb

Bjørke gård 
3512 Hønefoss     
    Mob: 412 67 626 / 95450155     e-post: post@bjorkegard.no
Vår Facebook side
                                     © LightWeb